Thursday, September 28, 2017

I Ching ved bruk av Ryllikstilker og Kinesiske Mynter


Ovenfor: Heksagram oversikt med de 64 ulike mulige utfallene til I Ching.

Forberedelser som brukes for begge metodene. Sørg for at du har en rolig atmosfære, tenn gjerne ett bivokslys eller røkelse for ekstra meditativ fokus. La energiene fylle deg og gjør deg klar til å telle stilkene eller kaste myntene mens du i ditt indre øye tenker på ditt spørsmål til orakelet.

Hvordan bruke ryllikstilker.
 1. Ta en enkelt stilk ut av bunten på 50 og legg den på tvers fremfor deg. Dette symboliserer Wu Chi det uforanderlige vesen.
 2. Del opp resten av stilkene i to samlingshauger. Sett ned en haug med stilker i din høyre hånd og en haug i din venstre hånd.
 3. Ta en stilk fra stilkene som du nå har i din høyre hånd og plasser den mellom ring og lillefingeren på din venstre hånd. (mens du fremdeles har den venstre stilk haugen i din venstre hånd.)
 4. Tell fra din venstre stilk haug i antall av fire, sett firerene i en egen haug. Når du har fire eller mindre igjen i venstrehåndsstilkhaugen, sett disse gjenværende stilkene mellom ring og langfingeren på din venstre hånd.
 5.  Nå ta høyrehåndsstilkene og plasser disse i din venstre hånd og tell av fire og fire til fire eller færre er igjen.
 6. Hvis du har telt korrekt har du nå fem eller ni stilker i din venstre hånd. Tenk på fem som et lite nummer, som tilsvarer mynt eller yang med mynt metoden, og tenk på ni som et stort nummer, tilsvarende kron eller yin med mynt metoden.
 7. Legg disse fem eller ni stilkene på kryss over stilken som du tok vekk i steg 1).
 8. Gjenta steg 2) til 7) to ganger til. Du vil her få enten fire eller åtte stilker hver gang. Her er fire lite, yang og mynt. Åtte er da stor, yin og krone.
 9. Se nå på de tre samlingene med ryllikstilker som ligger på kryss over den første stilken. Det er nå fire muligheter. 
  • Alle er små (fire eller fem stilker) Dette er en forandrende yang linje, solid som blir brutt
  •  Alle er store (åtte eller ni stilker) Dette er en forandrende yin linje, brutt som blir solid
  • To er små og en er stor. Dette er en uforandrende yin linje, brutt
  • To er store og en er liten. Dette er en uforandrende yang linje, solid
  • Dette er første del av de seks linjene i ditt heksagram. Memorer eller skriv det ned.
 10.  Plukk opp alle stilkene unntatt den enkle fra trinn 1), gjenta trinn 2) til 9) fem ganger til. 
Alt i alt burde dette ta mellom 10 og 15 minutter. Dette tar lengre tid enn det tar å bruke tre mynters metoden for I Ching. Det kan føles vanskelig i begynnelsen men etterhvert vil dette bli en god hand meditasjonsøvelse.

Ryllikstilk linjene er som følger etter numerene

fire eller fem stilker (små hauger)      -O- forandrende yang, solid som blir brutt
to små og en stor haug                        - -  uforandrende yin, brutt
to store og en liten haug                     --- uforandrende yang, solid
åtte eller ni stilker (store hauger)       -X- forandrende yin, brutt som blir solid

Nå kan Resultatet kan plottes inn og leses av på engelsk her
https://www.eclecticenergies.com/iching/lines

De to hovedforskjellene mellom mynt og ryllikstilk metoden.
Ettersom det tar lengere tid har du muligheten til å oppnå full fokus på ditt spørsmål og derved mer mottakelig for hva orakelet vil speile for deg.

Sannsynligheten for å få en forandrende yin linje er mye mindre med stilk metoden enn med mynter, dette kommer av at det er bare en av fire sannsynlighet for å få ni på din første oppdeling, mens med mynter er det alltid 50/50.

I Ching metoden med tre kinesiske mynter

Ved bruk av kinesiske bronsemynter bestem deg for hvilken side som er mynt og hvilken som er kron før du begynner og hold deg til det til en er ferdig. Mynt regnes som stor og er yang mens kron er lite og tilsvarer yin.
 1. Klargjør deg og fokuser på det som du ønsker å spørre orakelet om, gjerne tenn ett lys for ekstra fokus og meditasjon.
 2. Hold myntene løst i hendene og rist dem, kast dem mens du vurderer og tenker over ditt spørsmål.
 3. Hver mynt teller som 3 og hver krone teller som 2, for eksempel vil to mynt og en kron gi resultatet (3+3+2 =8) dette er bunnlinjen som du starter med.
 4. Kast myntene fem ganger til slik at en ender opp med seks linjer tegnet ved å legge hver ny linje overfor den forrige, som når en bygger opp muren til et hus.
Mynt linjene er som følger etter numrene
9        -O- forandrende yang tre mynter
8        - -  uforandrende yin to mynt og en kron
7        --- uforandrende yang to kroner og en mynt
6        -X- forandrende yin tre kroner

Nå kan de forandrende og uforandrende linjene leses ved å plottes inn i skjemaet som nevnt under ryllikstilk metoden og leses av på engelsk her
https://www.eclecticenergies.com/iching/lines

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFahoLWi9Hd3sWOE548e-mjDwfB4J9qmZgryTWv-FtD9ENtdU_

No comments:

Post a Comment