Saturday, July 20, 2013

En Utenomjordisk Melding til Jorden? Ønsker Dere at Vi Dukker Opp?

Bildet er hentet på Wikimedia Commons

Det Paranormal Hjørnet oppdaget dette interessante brevet som sies er ett brev fra en utenomjordisk til Jorda nedenfor er brevet i sin helhet oversatt av Nina fra engelsk til norsk, du kan lese den engelske utgaven av brevet på Paranormal Corner. Dette brevet ble funnet i den følgende bloggen;  www.phantomsandmonsters.com/2013/06/did-extraterrestrial-speak-to-us.html  Les videre og gi oss din mening om hva du synes som en av våre lesere og som en innbygger av Jordkloden.

ENDR VERDEN! "VELG OM VI SKAL DUKKE OPP!"
Hvem det måtte være som sendte denne oversatte meldingen til deg er irrelevant og skal forbli anonymt i ditt sinn. Det er hva du kommer til å gjøre med denne meldingen som teller! Hver av dere ønsker få å utøve deres frie vilje oppleve lykke. Dette er attributter som var vist oss og som vi nå har tilgang til. Din frie vilje er avhengig av den kjærlighet som du gir og mottar. Akkurat som for alle raser som gjennomgår dette trinnet i fremdriften kan du føle deg isolert på din planet. Dette gjør at du blir klar over din egen skjebne. Likevel er du på randen av en stor omveltning som bare noen ytterst få er klar over. Det er ikke vårt ansvar å endre din fremtid uten at du selv velger det. Regn denne meldingen som ett verdensomspennende saksdokument! Og DU har ansvar for dens saksgang! Hvem er vi?

Verken deres vitenskapsfolk eller deres religiøse representanter er i uenighet om de så langt uforklarte himmelske hendelser som menneskeheten har vært vitner til i over tusenvis av år. Å kjenne sannheten, må en komme til kjenne uten de filter som ens tro, hva den uansett hvor respektert den måtte være har lagt til oss.

Ett voksende antall anonyme forskere blant dere utforsker nå nye retninger innen viten og er i ferd med å komme veldig nært opp til virkeligheten. I dag er din sivilisasjon over flommet i ett hav av informasjon som igjen er bare en liten del,  den mindre urovekkende delen er merkbart utvannet. Det som i din fortid virket både latterlig og usannsynlig har ofte senere blitt realisert, spesielt innen de siste femti årene. Vær klar over at fremtiden vil bli enda mer overraskende. Dere vil oppdage de verste, men også det beste.

Som milliarder andre i denne galaksen, er vi selvbeviste skapninger som noen kaller "utenomjordiske", dette på tross av at virkeligheten er mer tilslørt enn som så. Der er ingen fundamentale forskjeller mellom dere og oss, med unntak av erfaringen som vedvarer som del av enkelte deler av evolusjonen. Akkurat som i andre organiserte forhold, finnes ett indre hierarki som styrer våre forhold. Vårs er basert på visdommen fra flere raser. Det er med støtte fra dette hierarkiet at vi nå henvender oss til dere. I likhet med de fleste av dere er vi på søken etter den høyeste skapning, skaperen om du vil. Vi er derfor ikke guder eller halvguder men mer deres likestilte vesener i dette kosmiske nabolag. Fysisk er vi annerledes fra dere men de fleste av oss har humanoid form.

Vår eksistens er en realitet men majoriteten av dere har ennå ikke oppfattet dette. Vi er ikke bare observasjoner, vi er akkurat som dere tenkende og selvbeviste. Dere klarer ikke å bevise oss fordi vi er for det meste av tiden fremdeles usynlige for deres sanser og måleutstyr. Vi ønsker å fylle dette tomrommet i dette øyeblikket i deres historie. Vi har laget denne kollektive beslutningen men dette er ikke nokk. Vi trenger deres. Gjennom denne meldingen, har dere blitt beslutningstaketrene! Du personlig er nå en beslutningstaker! Vi har intet menneske som representerer oss på Jorda som kan veilede deg i ditt valg. Hvorfor er vi ikke synlige?

På spesielle trinn innenfor evolusjonen, oppdager kosmiske "menneskeheter" nye former for vitenskap som strekker seg forbi den tilsynelatende kontrollen til materie. Strukturert dematerialisering og materialisering er deler av denne utviklingen. Dette der det som din egen menneskehet nå har oppnådd i noen få laboratorier, dette i samarbeid med andre utenomjordiske vesen på bekostning av farlige kompromiss som forbli hemmeligholdt for dere av enkelte av deres egne representanter.

Utenom de flygende og spatiale objekter eller fenomener som er kjent av deres vitenskapsfolk omtaler som UFOer finnes det essensielt multidimensjonalt produserte romskip som også har lignende evner. Mange mennesker har vært i visuell, hørbar, taktisk og psykisk kontakt med slike farkoster, noen av av dem er under de okkulte kreftene som styrer dere. De manglende observasjonene er på grunn av de totalt overlegende fordelene som er tilknyttet demateraliserings-tilstanden til disse farkostene. Når du ikke bevitner dem direkte med dine egne sanser, så er du ute av stand til å tro på deres eksistens. Og vi forstår dette.

Hovedandelen av disse observasjonene er utført på en individuell basis slik at en berører en sjel uten å endre det eksisterende organiserte systemet. Det er med vilje utført fra rasene rundt dere på grunn av flere forskjellige årsaker og resultater. For de negative multidimensjontelle vesen som i stor del spiller en rolle i utøving av makt bak i skyggene av menneskenes oligarki, er det diskrete direkte motivert av deres vilje til å holde sin egen eksistens og omfang ukjent. For oss, er diskresjonen motivert av respekt for menneskets frie vilje og det faktum at folk skal kunne utøve sine egne forhold slik at de kan oppnå den teknologiske og spirituelle modningen på deres egen akkord.

Menneskehetens opptak inn i den familie av galaktiske sivilisasjoner er forventet med stor iver. Vi kan fremstå i fullt dagslys og hjelpe dere oppnå denne unionen. Vi har så langt ikke gjort dette, siden så få av dere genuint ønsker dette, som del av deres egen uvitenhet, likegyldighet, frykt og på grunn av situasjonens nødvendighetsgrad ikke rettferdiggjør denne formen for direkte inngrep. Mange av de som studerer våre besøk teller lysene i natten uten å lyse opp veien. Ofte tenker de på oss i termer som objekter når vi faktisk er alt om kognitive skapninger. Hvem er dere?

Dere er avkommet av mange tradisjoner som gjennom historiens gang har blitt beriket på tvers av deres kulturelle forskjeller og gjennom hver av deres egne bidrag til denne felles kollektive fremdriften. Det samme gjelder for de raser som holder til å Jordens overflate. Deres mål er å forene i respekt disse røttene til ett samlet prosjekt. Oppståelsen av deres kulturer ser ut til å holde dere separerte fordi dere legger dem i for stor grad til grunn for deres egen dypere vesen. Form er mer viktig enn essensen av deres flyktige natur. For de krefter som finnes er denne tilstanden av former konstituert som motpol mot enhver form for fare.

Dere er tilkalt for å overkomme deres form og samtidig respektere det for dens mangfold og skjønnhet. Den kosmiske forståelsens former gjør oss i stand til å elske mennesket for deres egen diversitet. Fred betyr ikke å lage krig, det består av å bli det som du faktisk er: Del av det samme broderskap. Å forstå dette, de begrensede antall løsninger som akkurat nå finnes innen deres rekkevidde forsvinner en etter en. En av løsningen består i å ta kontakt med en annen rase som vil i realiteten reflektere det bildet som dere nå faktisk akkurat nå er.

Hva er din situasjon? Unntatt for i skjelnede tilfelle, har våre inngrep alltid hatt svært liten påvirkning på deres kapasitet til å ta kollektive og individuelle avgjørelser som angår deres egen fremtid. Dette er motivert av vår dype kunnskap angående deres psykologiske mekanismer. Vi kom til den konklusjonen at frihet er bygget på at hver dag som ett individ en blir klar over seg selv og ens miljø, og da bli kvitt på en progressiv måte alle tøyler, treghet og hva ellers det måtte være som holder en tilbake kognitivt. På tross av de mange modige og villige menneskelige bevissthetene finnes det endel kognitiv treghet som er holdt på kunstig vis for å gi profitt til en voksende sentraliserende makt.

Frem til ganske nylig har menneskeheten levd med god kontroll over sine egne avgjørelser. Menneskeheten er nå derimot i ferd med å miste mer og mer av kontrollen over sin egen skjebne på grunn av økende bruk av avansert teknologi, dette med dødelige irreversible konsekvenser for de jordiske og menneskelige økosystemer. Dere er i ferd med å sakte men sikkert miste deres ekstraordinære kapasitet til å ha ett liv slik dere ønsker det skal være. Deres evner vil på kunstig vis bli svekket, helt uavhengig av deres egen vilje. Det finnes teknologier som påvirker deres kropp og sinn. Planene er allerede på vei. Dette kan fremdeles endres på og forhindres så lenge dere beholder kreativitetens kraft inni dere, og dette selv om den indre kreativitet blir blandet med de mørke hensikter av deres potensielle herskere. Dette er grunnen til at vi velger å forbli usynlige. Denne individuelle kraften er fordømt til å forsvinne hvis en kollektiv reaksjon av stor skala ikke finner sted. Dette er tiden for "opprykningen", hva nå enn dette måtte være.

Bør du vente til siste øyeblikk for å finne løsninger? Skal du forberede deg eller oppleve smerte? Deres historie har aldri sluttet å bli markert av de møtene mellom folk som måtte oppdage hverandre i forhold som endte med konflikt. Erobringene endte nesten alltid med at en av partene ble tatt over og deres kultur overkjørt. Jorden har nå blitt til en landsby der alle sammen kjenner hverandre men fremdeles er konflikter en del av hverdagen, trusler av alle slag blir verre i lengde og voldsomhet. Selv om ett menneske som ett individ fremdeles har mange potensielle evner, så er det fremdeles ute av stand til å utøve sitt potensiale med verdighet. Dette er tilfelle for størsteparten av dere av grunner som essensielt er av geopolitisk grad. Det er flere milliarder av dere. Opplæringen av deres barn og deres leveforhold, samt forholdene for talløse dyr, og mye av plantelivet er uansett under tommelen til ett ytterst fåtall av deres politikere, korporatoriske, militære og religiøse representanter.

Deres tro og tanker are ordnet på en slik måte at dere kan bli omgjort til slaver og på samme tid få dere til å føle at dere er i full kontroll over deres egen skjebne, noe dere ellers faktisk er sannheten. Men det er langt mellom ett ønske og ett faktum når de sanne reglene for spillet er i hendene på det ukjente. Denne gangen er dere ikke erobreren. Feil informering er en militær strategi for menneskene. Innsetting av tanker, følelser eller organismer som ikke hører til dere ved bruk av overlegen teknologi er en enda eldre strategi. Fantastiske muligheter for fremgang står nær trusselen til stor undertrykkelse og ødeleggelser. Disse farer og muligheter finnes akkurat nå. Likevel, dere kan kun oppfatte det som blir vist dere. Enden på natur ressurser er programmert inn der ingen langtids kolletive prosjekter har blitt startet. Økosystemenes utarmingsmekanismer har passert det punkt der det er ingen vei tilbake. Råvare mangelen og urettferdig fordeling - ressurser som vil øke i pris dag etter dag - Vil etterhvert føre til fraksjonerte kriger i stor skala, men det er også kjernen i hvert av deres byer, distrikt og landsbygder.

Hat vokser seg større men det gjør kjærlighet også. Det er dette som holder dere selvsikker i deres evne til å finne løsninger. Men den kritiske masse er utilstrekkelig og det er en utspekulert sabotasje på gang. Menneskers oppførsel, formet gjennom tidligere vaner og trening, har mye av en slik treghet i seg som fører til at ens oppfatningevne leder dere til en blindvei. Dere overfører disse problemene til deres representanter, og deres samvittighet for sunn fornuft blir sakte men sikkert viskes vekk rett foran firmaenes egeninteresser, alt som del av disse vanskeligheter. Det er alltid debatter om formen men sjeldent om innholdet. Akkurat i handlingens øyeblikk, kommer forsinkelsene som samler seg opp til det punktet der dere må overgi dere i stedet for å velge.

Dette er grunnen til at mer enn noen sinne i deres historie, vil deres valg av i dag direkte og på storslagent vis påvirke deres overlevelse i morgendagen. Hva slags hendelse kan radikalt forandre den nåværende stillstanden som er typisk for enhver sivilisasjon? Hvor vil en kollektiv forent bevissthet komme frem, som vil stoppe denne former for forhastet blind fremdrift? Folkegrupper, befolkning, menneskenes nasjoner har alltid møttes og interagert med hverandre. Møtt med de trusler som veies mot deres menneskelige familie, det er kanskje på tide at stor interaksjon finner sted. En større bølge er i ferd med å trenge seg fram. Det er en blanding av svært positive og svært negative aspekter.

Hvem er "Tredjeparten"? Det er to måter å etablere en kosmisk kontakt med en annen sivilisasjon: Via dens stående representanter eller direkte med individer uten mellom ledd. Den første måten vil innebære komp om interesser, den andre måten bringer innsikt. Den første måten var valgt av en gruppe av raser motivert på å beholde menneskeheten i slaveri, og på dette viset kontrollere Jordens ressurser, genetisk biodiversitet og menneskenes følelsesmessig energi. Den andre måten var valgt av en gruppe av raser alliert med den handling for Åndelig tjeneste. Vi har på vår side meldt oss på til denne interesseres sak og introduserte oss selv for noen år tilbake til representanter for de menneskelige makter som nektet vår utstrakte hånd på grunn av at dette gikk i mot deres egne interesser og strategiske visjoner. Dette er derfor dagens individer tjener mer ved å ta dette valg på egenhånd og ikke gjennom sine representanters innblanding. Vi i dag forslo i fortiden til dem som vi trodde var i stand til å gi av sin kapasitet til å bidra til deres lykke, nå foreslår vi dette til.... deg!

De fleste av dere ignorerer at ikke menneskelige vesener tok del i deres utøving av de sentraliserte makter uten dem være antatt eksisterende eller tilgjengelig for deres sanser. Det er også sant at de har med list nesten tatt over kontrollen. De står ikke nødvendigvis på deres materielle plan, men det er nøyaktig hva som kan gjøre dem så ekstremt effektive og skremmende i den nære fremtid. Uansett, vær klar over det att ett stort antall av deres representanter sloss mot denne fare! Vær klar over at ikke alle bortførelser er laget mot dere. Det er vanskelig å gjenkjenne sannheten! Hvordan kan dere under slike omstendigheter utøve deres frie vilje når det er så mye manipulasjon? Hva er dere virkelig fri fra?

Fred og gjenforening av deres folkeslag vil være det første trinnet mot harmoni med sivilisasjoner andre enn deres egne. Dette er akkurat hva de som manipulerer dere fra skyggene ønsker å unngå for enhver pris, ved å dele, så hersker de! De hersker også over de som styrer dere. Deres styrke kommer fra deres kapasitet til å destillere frem mistro og frykt i dere. Dette er til særdeles skade for deres egen kosmiske natur. Denne meldingen burde være av ingen interesse for de manipulerende mentorer hvis den ikke oppnår sin topp og deres villedninger og morderes planer ikke blir materialisert før om noen få år. Deres utløpsdato er nær og menneskeheten vil undergå pine uten like for de neste ti sykluser. For å forsvare dere mot denne aggresjonen som bærer ingen ansikt, trenger du å ha minst nokk informasjon til å finne frem til løsningen. Akkurat dette er tilfelle for menneskene, motstanden finnes allerede omkring i de dominerende raser. Her igjen, utseende vil ikke være i stand til å kjenne igjen dominatoren fra den allierte. Ved deres nåværende form for synskhet, er det sjeldent at dere vil være i stand til å merke forskjellen mellom dem. I tillegg til din intuisjon, vil trening være nødvendig når den tid har kommet. Å være kjent med den uvurderlige verdi av den frie vilje, vi inviterer deg til å ta ett alternativ. Hva kan vil tilby?

Vi kan tilby dere en mer holistisk syn på universet og livet, konstruktiv interaksjon, en erfaring som er rettferdig og med broderlig vennskap, frigjørende teknologisk kunnskap, utsletting av nød, kontrollert utøving av individets makt, tilgang til nye former for energi og til slutt en bedre forståelse og selvbevissthet.

Vi kan ikke hjelpe dere overkomme deres egen individuelle og kollektive frykt, eller bringe dere lover som dere ikke selv har valgt, arbeid blant dere selv, individuelt og kollektivt for å bygge den verden dere ønsker dere, i ånden en søken etter nye skyer. Hva skal vi motta? Det er opptil dere og bestemme slik at slik en kontakt finner sted, vi ville juble over denne beskyttelse av broderlig likevekt i denne regionen av universet, blomstrene diplomatiske utvekslinger, og en intens glede av å kjenne til at dere er forent til å oppnå det dere er i stand til. Denne gledes følelse er høyt traktet i universet på grunn av dens energi som er gudommelig. Hva er spørsmålet vi spørrer dere... "ØNSKER DERE AT VI DUKKER OPP?"

Hvordan kan du besvare dette spørsmålet? Sannheten er at sjelen kan leses ved telepati. Du trenger kun å klart og tydelig spørre deg selv dette spørsmålet og gi ditt svar like klart og tydelig, på egenhånd, i gruppe, som du måtte ønske. Om du er i hjertet av en by eller i midten av en ørken påvirker ikke virkningen av effektiviteten til ditt svar, JA eller NEI, RETT ETTER Å HA SØKT SVARET TIL DETTE SPØRSMÅL! akkurat som om du snakker med deg selv men tenker på meldingen. Dette ett universelt spørsmål og det er svært få ord, putt disse i deres sammenhang og de vil ha en kraftig betydning. Du bør ikke nøle i denne veien. Det er ikke derfor du bør tenke rolig over dette, i dyp oppriktighet. For å perfekt assosiere svaret med spørsmålet er det anbefalt at du svarer rett etter å ha lest denne meldingen. Ikke hast deg til å svare. Pust og la all kraften av din egen frie vilje gjennomtrenge deg. Vær stolt over hvem du er! Problemet er at du kanskje har svekket deg. Glem dem for noen minutter og vær deg selv. Føl den kraft som springer frem i deg. Du er i kontroll over deg selv!

En enkelt tanke, ett enkelt svar kan drastisk forandre deres nære fremtid på en eller annen vei. Din individuelle avgjørelse med å spørre deg selv fra det indre om at vi skal materialisere vår plan og i fullt dagslys er verdifullt og essensiell for oss. Selv om du kan velge den veien som er best for deg, ritualer er i sin essens ubrukelige. Ett sant ønske, en befaling laget fra ditt hjerte og med din egen vilje vil alltid bli sett på av oss som det sendt til. I det er som om hver av deres eget hjem har sin egen avstemmingsboks der din hemmelige vilje er, du vil avgjøre din fremtid. Hva er vektstang effekten?

Denne avgjørelsen bør bli tatt av de største antall blant dere, selv om det kanskje kan virke som en minoritet. Det er anbefalt å spre denne meldingen, i dens avlesbarere vis, på så mange språk som mulig, til de omkring deg, uavhengig om de virker mottakelige for denne visjon om fremtiden. Gjør dette ved å bruke en lattermild tone eller alvorlig alt ettersom hva som kan hjelpe for deg. Du kan til og med åpenlyst latterliggjøre dette om det får deg til å føle deg mer vel, men det vil i grunnen være likegyldig for du har i det minste utøvet din frie vilje. Glem de falske profeter og troene som har blitt sent til deg om oss. Denne forespørselen er en av de mest intime som kan bli spurt av deg. Gjør opp din egen mening, som ett individ, det er din rett såvel som ditt ansvar! Passivitet fører bare til mangel på frihet.

På lignende vis, manglende besluttsomhet er aldri effektivt. Hvis dere virkelig ønsker å klamre dere til deres tro, som er noe som vi kan forstå, så si NEI. Hvis dere ikke vet hva dere skal velge, så ikke si JA fordi dere er nysgjerrige. Dette er ikke et show, dette er virkeligheten, VI ER I LIVE! Og Levende!

Deres historie er full av tilfeller der alt ble avgjort av menn og kvinner som var i stand til å påvirke den tråd av hendelser på tross av deres få tall i nummer. Akkurat likt er de små tallig i nummer nok til å ta en tidsmessing makt over Jorden og dens innflytelse for fremtiden til majoriteten, ett lite antall av dere kan radikalt forandre deres skjebne som et svar på viktigheten av det dere møter av treghet og motstand! Dere kan med forenkle menneskehetens fødsel inntil broderskapet. Som en av deres filosofer sa: "Gi meg en vektstang som er lang nokk og jeg skal vende Jorden". Spre dette budskap slik at den blir vektstangen av styrke, vi vill være den lysår lange vektstangen, og dere vil være håndverkere som... løfter opp Jorden som en konsekvens av vår annkommelse. Hva vil være konsekvensene av ett positivt valg?

For oss, er de øyeblikkelige konsekvensene av en kollektiv fordelaktig avgjørelse som vil være det som fører til materialiseringen av mange skip på deres himmel og på Jorden.

For dere, er en direkte effekt av å på raskt vis gi slipp på deres mange forskjellige dyder og trosformer. En simpel men konklusivt visuell kontakt kan ha enorme uheldige ringvirkninger i deres fremtid. Mye slik kunnskap vil være endret for alltid. Organiseringen av deres samfunn vil være i dypt uro for all tid fremover, i alle felt av aktivitet. Makt vil bli individuell fordi du kommer til å se for deg selv hvordan vi lever. Konkret, kommer dere til å forandre dette "ukjente" som vi representerer! Fare vil langsomt smelte vekk fra dine hjem fordi dere indirekte fremmer de uønskede, de som vi kaller for "tredjeparten", for så å vise seg og forsvinne.  Dere vil alle bære det samme navn og ha den samme rot: Menneske!

Senere, fred og respektfylt utveksling vill bli mulig hvis det er det dere ønsker. For nå, han som er sulten kan ikke smile, han som er fryktfull kan ikke ønske oss velkommen. Vi er trist for å se menn, kvinner og barn som lider i slik en grad i deres kjøtt, i deres hjerte når de bærer slikt ett indre lys. Dette lyset kan bli din fremtid. Vårt forhold kan bli progressivt. Flere trinn over flere år og tiår vil skje: demonstrativ visning av våre skip, psykisk oppstandelse inni menneske vesener, kollaborering i deres teknologiske og spirituelle evolusjon, oppdagelse av vår del av galaksen.

Hver gang, nye valg vil bli tilbudt deg. Du vil da bestemme for deg selv på kryss av nye trinn om du synes dette er nødvendig for din indre og ytre velvære. Ingen innblanding vil være valgt for deg. Vi vil la dere være så snart dere kollektivt ønsker oss å gjøre så. Avgjort av om hastigheten som denne meldingen blir spredt over verden, flere uker, kanskje til og med flere måneder vil være nødvendig for vår "storslåtte oppvisning", hvis det er deres valg lagt av majoriteten av dere som vil ha kapasiteten til å velge og hvis denne meldingen oppnår den nødvendige støtten. Den største forskjellen mellom våre daglige bønner til det gudommelige og det av en strengt tatt spirituell natur og deres valg er ekstremt enkle: Vi er teknisk sett utstyrt til å materialiseres! Hvorfor slikt ett historisk dilemma?

Vi vet at "utlendinger" er regnet som fiender så lenge de er av det "ukjente". I det første trinn, det følelsesmessige der vår oppvisning vil skape vil styrke vårt forhold på en verdensomspennende skala. Hvordan vil du kunne vite hvorvidt vår ankomst er den konsekvens av deres kollektive valg? Av den enkle grunn at vi vil ellers allerede vært her for lenge siden av deres nivå av eksistens! Hvis vi ennå ikke er der, så er det fordi dere har ennå ikke laget slikt ett direkte valg. Noen av dere vil tro at vi ønsker å få dere til å tro i ett valg av deres slik at vi kan legitmere vår ankomst, men dette vil ikke være sant. Det som er i vår interesse er å gi ett åpent tilbud til dere der dere ikke ennå har tilgang, til fordel til de største antall av dere?

Hvordan kan du være sikker på at dette ikke er enda en slu manøver fra "tredjeparten" for å bedre slavebinde deg? Ettersom en alltid kan finne mer effektive måter å bekjempe noe som er identifisert som de motsatte. Er det ikke terrorisme som korroderer dine eksempler? Uansett, du er dommeren som tar avgjørelsene for ditt hjerte og sjel!

Uansett dine valg, det vil ble respektabelt og respektert! I mangelen på menneskelige representanter som kan potensielt lokke inn feil og ignorere deg alt om oss så vell som fra os om de som manipulerer deg uten ditt samtykke. I denne situasjon, er ett nyttig prinsipp som består i å ikke prøve å oppdage oss da det er fåfengt. Du er allerede i den Pandoras eske som "tredjeparten" har skapt rundt deg. Uansett hva du bestemmer så må du komme deg ut av det. Når en møter ett slikt dilemma, ens ignoranse mot en annen, da må du spørre din egen intuisjon.  Kan dere se oss med deres egne øyne, eller tror dere på det deres for-dere-tenkere sier? Det er det virkelige spørsmålet!

Etter tusenvis av år, en dag, dette valget var til å bli uunngåelig: Velg mellom to ukjente. Hvorfor spre slikt ett budskap blant dere?

Oversett og spre dette budskap. Denne handlingen vil påvirke din egen fremtid på en irreversibel og historisk måte, dette på en tusenårig skala, ellers vil dette bli utsatt og en ny mulighet vil vise seg først mange år inn i fremtiden, minst en generasjon inn i fremtiden, hvis den overlever. Å ikke velge å står for å ta vekk andre folks valg. Å ikke informere andre står for å risikere at en ikke oppnår det resultat som er i motsetning til ens forventninger. Å forbli likegyldig betyr å gi opp ens egen frie vilje.

Dette er om deres fremtid. Dette er alt om deres egen evolusjon.

Det er mulig at denne invitasjonen ikke sørger for deres kollektive forhøyelse, da på grunn av manglende informasjon og blir ignorert. Uansett intet individs ønske forblir ubemerket i universet. Tenk deg at vi ankommer i morgen. Tusenvis med skip. Ett helt unikt kultur sjokk her i dag i den nåværende menneskehetens historie. Det vil da være forsent å angre på å ikke ha gjort ett valg og spredt meldingen fordi denne oppdagelsen vil bli irreversibel. Vi insisterer på at du ikke forhaster deg, men tenker over dette! Og bestemmer deg! Dagens massemedia er ikke nødvendigvis interessert i å dele denne meldingen. Det er derfor opp til til deg, din oppgave, en anonym men likevel en ekstraordinær tanke og elskverdig handling av deg som ett vesen å videresende dette.

Du er fremdeles arkitektene for din egen skjebne...
"ØNSKER DU AT VI DUKKER OPP?"

No comments:

Post a Comment